Melabur dan Memberi Pinjaman

PSS menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk menyatukan pelabur dengan projek dan organisasi yang memerlukan modal.

Ini merangkumi inisiatif perumahan berpendapatan rendah dan sederhana hingga perniagaan dari pelbagai saiz yang ingin dikembangkan. Kami melaburkan sumber daya kami sendiri dan pelanggan kami, terus mencari cara baru untuk mengubah peluang menjadi pertumbuhan.

Pelaburan Swasta Langsung

PSS adalah pusat utama untuk aktiviti pelaburan utama jangka panjang PSS, dan PSS telah mengendalikan perniagaan ini sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari syarikat selama beberapa dekad. Kumpulan ini melabur dalam ekuiti dan kredit merentasi strategi korporat, harta tanah dan infrastruktur.

Pembiayaan Pasaran Tengah
dan Melabur

Pelaburan langsung kepada syarikat bersaiz sederhana.

Pinjaman Khas

Penyelesaian pembiayaan kepada syarikat pasaran pertengahan

Fokus kami untuk menaja jamin nilai intrinsik yang mendasari perniagaan membolehkan kami melabur secara kreatif dalam spektrum risiko kredit yang luas. Penyelesaian pembiayaan sehenti ini menggabungkan risiko lien pertama, lien kedua dan risiko mezzanine dalam struktur modal sederhana yang menghilangkan masalah antara kreditur dan risiko sindikasi, memungkinkan penutupan cepat dan boleh dipercayai. Kami juga mempunyai fleksibiliti untuk melabur dalam bahagian hutang individu.

 

Sejumlah falsafah utama menjadi asas pendekatan unik kami untuk pinjaman khusus.

 • Orang kita menentukan kejayaan kita. Pasukan profesional pelaburan kami yang berkemahiran tinggi membolehkan kami mengembangkan perspektif unik dan membuat penyelesaian kreatif yang menunjukkan perbezaan yang ketara bagi peminjam kami.
 • Kami melabur modal dengan fokus jangka panjang. Budaya pelaburan ini membolehkan kita memusatkan masa dan usaha kita untuk memahami asas jangka panjang peminjam kita.
 • Kami komited untuk pasaran tengah. Tumpuan kami adalah pada syarikat pasaran pertengahan, memberikan modal yang fleksibel dan boleh dipercayai sambil memanfaatkan sumber PSS di seluruh syarikat.
 • Kami menghargai hubungan dan membina kepercayaan. Kami mewujudkan hubungan yang kuat dan berkekalan dengan pemilik dan pengurus dan membina kepercayaan peminjam kami dengan menghormati komitmen, memenuhi keperluan dan berkomunikasi secara langsung.

kelebihan

Kami menyediakan peminjam dan pemilik pasaran menengah dengan penyelesaian pembiayaan ringkas dan ringkas yang memberikan kepastian. Penawaran kami memberikan kelebihan dan kelebihan kepada pelanggan dan calon pelanggan yang ada.

 • Tanggungjawab dan Kreativiti. Kami memberikan respons yang jelas, cepat dan bijaksana; kami menyelesaikan masalah dengan cepat dan membuat keputusan yang bijak. Pasukan profesional kami yang pelbagai dan berpengalaman mengembangkan penyelesaian kreatif berdasarkan penilaian risiko dan pulangan dalaman kami dan mengelakkan daripada bergantung pada parameter kredit tradisional atau konvensyen pasaran.
 • Urus Niaga yang Diinsuranskan Sepenuhnya. Kami memberikan kepastian. Kami berusaha untuk menaja jamin urus niaga kami sepenuhnya untuk menghilangkan risiko sindiket bagi peminjam kami. Kami tidak bergantung pada sindikasi yang luas dan dapat membuat komitmen tanpa bahasa fleksibel pasaran.
 • Peranan Kepimpinan dalam Kredit. Kami berhasrat untuk memegang jawatan penting, yang berpengaruh besar dalam kredit kami, yang memungkinkan kami memainkan peranan kepemimpinan untuk menyelesaikan masalah ketika timbul.
 • Satu Hentian, Struktur Lien Tunggal. Kami mempunyai kemampuan untuk menyusun pembiayaan pinjaman tunggal yang merangkumi profil risiko gabungan dan kos modal untuk menghilangkan masalah antara pemiutang dan memudahkan penutupan yang cepat dan boleh dipercayai.
 • Pelaburan Pulangan yang Diselaraskan Risiko. Kami menilai dan risiko harga tanpa bergantung pada konvensyen pasaran untuk melabur di seluruh struktur modal, termasuk pelaburan pertama mandiri, gadai janji kedua dan pelaburan modal rendah. Kami dapat mempertimbangkan struktur yang melibatkan kenaikan leverage atau istilah yang lebih fleksibel, dibandingkan dengan pasaran yang berlaku.
 • Akses Modal ke Syarikat yang Dibatasi Modal. Kami cemerlang dalam menyediakan penyelesaian pembiayaan kepada syarikat yang mempunyai akses terhad kepada modal, termasuk syarikat yang tidak dinilai, lebih kecil dan menengah, perniagaan dengan model perniagaan yang kompleks dan entiti dengan nilai intrinsik yang tinggi berbanding aset keras atau aliran tunai.

Pelaburan Modal Swasta

Pelaburan kepada syarikat pertumbuhan dan pasaran pertengahan

Pendekatan

PSS berusaha melabur dalam mengembangkan perniagaan yang bekerjasama dengan pasukan pengurusan yang kuat dan terdorong. Fokus kami untuk menaja jamin nilai intrinsik perniagaan membolehkan kami melabur secara kreatif dalam spektrum sekuriti yang luas di seluruh struktur modal. Kami mempunyai fleksibiliti yang signifikan dalam jenis pelaburan yang kami buat. Sebagai contoh, kita boleh bertindak sebagai pelabur utama atau minoriti dan kita boleh menyediakan pembiayaan ekuiti dan hutang.

 • Kami membuat penyelesaian khusus untuk setiap pelaburan swasta. Pasukan profesional pelaburan yang berkemahiran tinggi membolehkan kami mengembangkan perspektif unik dan membuat penyelesaian kreatif yang menyediakan struktur pelaburan yang optimum untuk syarikat portfolio kami.
 • Melabur dengan PSS. Sejarah pembiayaan kami yang panjang membolehkan kami memfokuskan pengunderaitan kami pada aset kewangan asas dan memahami keperluan pelanggan kami.
 • Kami melabur modal dengan fokus jangka panjang. Budaya pelaburan ini membolehkan kita memusatkan masa dan usaha kita untuk memahami rancangan pertumbuhan jangka panjang syarikat kita.
 • Kami komited untuk pasaran tengah. Tumpuan kami adalah pada syarikat pasaran pertengahan, memberikan modal yang fleksibel dan boleh dipercayai sambil memanfaatkan sumber PSS di seluruh syarikat.
 • Kami menyokong pasukan pengurusan yang berbakat. Kami mencari pasukan pengurusan dengan visi dan kepakaran yang kuat yang ingin terus mengembangkan syarikat mereka.
 • Kami menghargai hubungan dan membina kepercayaan. Kami mewujudkan hubungan yang kuat dan berkekalan dengan pemilik dan pengurus dan membina kepercayaan syarikat portfolio kami dengan menghormati komitmen, memenuhi keperluan dan berkomunikasi secara langsung.

kelebihan

Kami menyediakan syarikat modal pertengahan dengan penyelesaian modal yang fleksibel dan disesuaikan. Kami menggunakan kepakaran dan rangkaian kami untuk menambah nilai kepada pengurusan ketika mereka mencapai visi mereka. Keupayaan kami menghadirkan calon pelanggan dan pelanggan sedia ada dengan kelebihan yang jelas.

 • Kelenturan dan Kreativiti. Pasukan pelaburan kami yang berpengalaman mempunyai kemampuan untuk berfikir di luar parameter ekuiti swasta tradisional kerana kami tidak mempunyai kawasan pelabur luar. Kami dapat menyusun sekuriti kreatif sebagai peneraju, minoriti, atau pelabur bersama, dan dapat menyediakan pembiayaan hutang dan ekuiti. Jangka masa pelaburan kami bermula dari hutang mezzanine hingga pilihan yang boleh ditukar.
 • Penyelesaian yang disesuaikan khas Setiap syarikat yang kami bekerjasama adalah unik dan memerlukan penyelesaian pelaburan yang dibina dengan teliti. Kami memberi peluang kepada setiap syarikat yang kami laburkan untuk membantu mewujudkan struktur yang paling sesuai untuk mereka.
 • Peningkatan Nilai. Kami bekerjasama dengan pihak pengurusan dan pihak berkepentingan yang lain. Pasukan Operasi Portofolio kami membantu pengurusan dalam mengenal pasti dan melaksanakan inisiatif peningkatan nilai. Kami membatasi penglibatan untuk inisiatif yang diharapkan dapat menyebabkan peningkatan yang dapat diukur dalam penciptaan nilai dan mengukur kejayaan melalui peningkatan nilai, bukan biaya atau penggunaan layanan tertawan.
 • Sumber PSS. Kami menyediakan pasukan pengurusan akses kepada francais, hubungan, dan jaringan strategik PSS untuk mempercepat penciptaan nilai. Kami membuat pengenalan kepada vendor dan pelanggan, sasaran pemerolehan tambahan, dan peluang untuk keluar. Kami membantu syarikat kami mencipta kelebihan daya saing dengan menjadikan PSS sebagai pelabur.
 • Pengetahuan Industri Dalam. Kami bekerjasama rapat dengan pakar di seluruh PSS untuk mendapatkan pandangan mendalam dan kepakaran di seluruh sektor industri. Pengalaman kuat pasukan kami untuk melabur dalam industri yang menjadi tumpuan kami memberi kelebihan kepada pasukan pengurusan. Kami dapat memberi akses kepada sumber daya pihak ketiga dan pakar industri untuk memberikan pandangan mengenai trend industri dan dinamika persaingan.
 • Kepantasan dan Kepastian. Bekerja dengan penyedia modal tunggal membolehkan kemampuan bergerak dengan cepat untuk menyelesaikan transaksi.

Kewangan Pemberi Pinjaman

Pembiayaan pinjaman berasaskan aset kepada syarikat perkhidmatan kewangan

Pendekatan

Sebagai pemodal yang berpengalaman, PSS berusaha untuk memegang jawatan yang cukup besar dan memainkan peranan kepimpinan dalam pelaburan kami. Tumpuan kami pada pengunderaitan nilai asas aset kewangan membolehkan kami memberikan penyelesaian kreatif untuk penerbit. Pembiayaan yang dijaminkan sepenuhnya ini dapat digunakan untuk membiayai permulaan yang berterusan, membiayai kumpulan aset kewangan yang ada yang dikeluarkan oleh penerbit atau untuk membiayai pemerolehan kumpulan aset kewangan oleh pembeli.

 • Pasukan Pelabur yang berpengalaman. Kami mempunyai pasukan profesional pelaburan yang berkemahiran tinggi dengan kepakaran di pelbagai kelas aset dan pelbagai kitaran kredit, yang membolehkan kami mengembangkan penyelesaian pembiayaan kreatif yang unik untuk rakan pembiayaan berpotensi lain.
 • Melabur dengan PSS. Sejarah pembiayaan kami yang panjang membolehkan kami memfokuskan pengunderaitan kami pada aset kewangan asas dan memahami keperluan pelanggan kami.
 • Fokus Perkhidmatan Kewangan dan Kewangan Khusus. Pengertian dan pengetahuan mendalam mengenai aset kewangan yang mendasari membolehkan kita terus memberikan peluang pembiayaan.
 • Hubungan Pelanggan. Kami mewujudkan hubungan yang kuat dan berkekalan dengan penerbit kerana kami memahami asas perniagaan mereka yang bukan sahaja membolehkan kami berkembang dengan mereka, tetapi juga membolehkan kami mengenal pasti masalah yang berpotensi dan menguruskannya dengan berkesan.

kelebihan

Kami menyediakan perkhidmatan kewangan dan syarikat kewangan khusus dengan penyelesaian pembiayaan lengkap untuk aset kewangan mereka. Keupayaan kami menghadirkan calon pelanggan dan pelanggan sedia ada dengan kelebihan yang jelas.

 • Tanggungjawab dan Kreativiti. Kami memberikan respons yang jelas, cepat dan bijaksana. Kami adalah penyedia perkhidmatan penuh dengan pelaburan yang besar dalam kemampuan pejabat belakang, dan pasukan pengurusan aset dan pelaburan yang canggih dan berpengalaman dengan kemampuan untuk berfikir di luar parameter kredit tradisional.
 • Urus Niaga yang Diinsuranskan Sepenuhnya. Kami berusaha untuk menaja jamin urus niaga kami sepenuhnya untuk menghilangkan risiko sindiket bagi pelanggan kami.
 • Hubungan dengan PSS. Pelanggan kami tidak hanya memiliki akses ke pinjaman, tetapi akses ke semua penawaran pelanggan yang disediakan PSS ke pasar. Kami berhasrat untuk mengadakan pelaburan yang signifikan dan bermakna, yang memungkinkan kami memikul peranan kepemimpinan sekiranya timbul masalah.
 • Pelaburan Pulangan yang Diselaraskan Risiko. Kami menilai risiko harga berdasarkan pengetahuan luas kami mengenai aset kewangan yang mendasari. Kami mempunyai perspektif unik mengenai prestasi aset yang membolehkan kami memaksimumkan nilai untuk penerbit.

Melabur Tenaga Alternatif

Dari sektor tenaga boleh diperbaharui konvensional hingga penyelesaian penyimpanan

Pendekatan

Kepakaran tenaga kami merangkumi sektor penyimpanan solar, angin dan tenaga hingga minyak dan gas yang tidak konvensional. Kami juga menawarkan pelbagai produk, termasuk hutang ekuiti pertumbuhan swasta, pinjaman berjangka dan ekuiti cukai. Kami berdedikasi untuk menawarkan penyelesaian pembiayaan yang optimum untuk setiap keadaan.

 • Pasukan pelaburan pakar kami. Kumpulan Pelabur Tenaga Alternatif mempunyai profesional yang berkemahiran tinggi dan berpengalaman dengan pengetahuan industri yang luas serta kepakaran produk, yang membolehkan kami membuat penyelesaian kreatif yang disesuaikan dengan keperluan syarikat portfolio.
 • Tumpuan sektor yang luas. Pasukan kami mempunyai pengalaman luas mulai dari sumber tenaga yang boleh diperbaharui (seperti solar, angin, biojisim, bio-gas, panas bumi, biofuel), dan industri lain yang berkaitan dengan tenaga (seperti bateri, kecekapan tenaga, LED, logistik & terminal bahan bakar) hingga fosil tradisional bahan bakar (contohnya minyak, gas) dan produk yang berkaitan dengannya (contohnya cecair gas asli, gas asli cecair). Di dalam setiap industri, fokus kami merangkumi dari membangun dan memiliki aset penghasil tenaga, memiliki dan mengendalikan aset pertengahan dan berdagang dengan tenaga boleh diperbaharui serantau / kredit hijau. Ini hanya beberapa contoh subsektor berkaitan tenaga yang diliputi oleh pasukan kami.
 • Kepakaran dalam semua produk. Sama ada ekuiti pertumbuhan, ekuiti cukai, pinjaman, bon, mezzanine, kewangan projek, derivatif, pajakan, modal swasta atau awam, Kumpulan Pelabur Tenaga Alternatif, dengan pelbagai produk kewangannya, mampu memberikan struktur yang optimum untuk setiap peluang pembiayaan.
 • Hubungan yang dihargai dengan penaja, pemilik dan pasukan pengurusan. Kami menjalin hubungan yang kuat dan berkekalan dengan pemilik, pengurus, dan syarikat portfolio. Kami meluangkan masa untuk memahami asas perniagaan yang kami bekerjasama untuk mencari penyelesaian terbaik untuk memenuhi keperluan mereka. Kami membina kepercayaan melalui kualiti pelaksanaan kami semasa kami bekerjasama dengan pasukan pengurusan setiap langkah.

kelebihan

Kami menyediakan penyelesaian kreatif dan lengkap yang dibuat untuk keperluan perniagaan syarikat portfolio kami. Keupayaan kami menghadirkan calon pelanggan dan pelanggan sedia ada dengan kelebihan yang jelas.

 • Tanggungjawab dan Kreativiti. Dengan pelbagai produk kewangan kami, kami membuat penyelesaian pembiayaan yang optimum untuk memberikan nilai terbaik kepada semua pihak. Pasukan profesional pelaburan kami yang berdedikasi dapat menggunakan gabungan pertumbuhan ekuiti, pinjaman, bon, kewangan projek, ekuiti cukai, derivatif, pajakan, modal swasta atau awam, untuk memberikan penyelesaian yang bernas dan kreatif.
 • Pelaburan Pulangan yang Diselaraskan Risiko. Kami menilai dan risiko harga tanpa bergantung pada konvensyen pasaran, dan mampu menilai risiko di pasaran khusus yang tidak difahami dengan baik. Pengalaman dan kemampuan kami untuk menganalisis risiko tidak konvensional memungkinkan kami untuk menawarkan penyelesaian pembiayaan yang disesuaikan yang tidak dapat diberikan oleh bank dan institusi kewangan lain.
 • One Stop, Penyelesaian Lengkap. Kami mengambil kedudukan di seluruh struktur modal dan bertujuan untuk menyediakan satu set penyelesaian yang lengkap untuk syarikat portfolio kami. Kami fleksibel, cekap cukai, dan kreatif dalam struktur pembiayaan kami, menggabungkan pelbagai produk yang paling sesuai untuk memenuhi semua keperluan perniagaan.
 • Akses Modal ke Syarikat yang Dibatasi Modal. Kami cemerlang dalam menyediakan penyelesaian pembiayaan kepada syarikat dengan akses terhad kepada modal, termasuk syarikat swasta, tidak dinilai, berkembang, atau fasa demonstrasi dengan tahap nilai intrinsik yang tinggi berbanding aset keras atau aliran tunai.

Hartanah

Hutang dan modal ekuiti kepada pemaju harta tanah komersial

Pendekatan

Sebagai pelabur berpengalaman dalam sektor harta tanah komersial, PSS berusaha untuk memegang jawatan yang cukup besar dan memainkan peranan kepimpinan dalam pelaburannya.

 • Pasukan Pelabur yang berpengalaman. Kami mempunyai pasukan profesional pelaburan yang mahir dengan kepakaran di pelbagai kelas aset dan pengalaman melalui pelbagai kitaran kredit.
 • Melabur dengan PSS. Sejarah pelaburan kami yang panjang membolehkan kami memfokuskan pengunderaitan kami pada harta tanah dan memenuhi keperluan transaksi.
 • Hubungan Pelanggan. Kami telah membina hubungan yang kuat dan berkekalan dengan pelabur, rakan operasi dan peserta lain dalam sektor harta tanah. Ini membolehkan kita berkembang bersama mereka dan juga menilai situasi baru yang memerlukan penyelesaian hutang atau ekuiti dengan cepat

kelebihan

Keupayaan kami memberi peluang kepada pelanggan / peminjam sedia ada dan peminjam dengan kelebihan yang jelas.

 • Tanggungjawab dan Kreativiti. Kami memberikan respons yang jelas, cepat dan bijaksana. Kami adalah penyedia perkhidmatan lengkap yang menawarkan pasukan pelaburan dan pengurusan aset yang berpengalaman dengan kemampuan untuk berfikir di luar parameter kredit tradisional untuk menyusun penyelesaian khusus apabila diperlukan.
 • Urus Niaga yang Diinsuranskan Sepenuhnya. Kami berusaha untuk menaja jamin sepenuhnya transaksi kami dan juga bekerjasama dengan pelabur bersama, jika sesuai.
 • Hubungan dengan PSS. Pelanggan kami tidak hanya memiliki akses ke pinjaman, tetapi akses ke semua penawaran pelanggan yang disediakan PSS ke pasar. Kami berhasrat untuk mengadakan pelaburan yang signifikan dan bermakna, yang memungkinkan kami mengambil peranan kepemimpinan dari perspektif strategi dan pengurangan risiko.
 • Pelaburan Pulangan yang Diselaraskan Risiko. Kami menilai dan risiko harga berdasarkan pengetahuan luas kami mengenai aset kewangan yang mendasari.

Strategik Pengetua
Pelaburan

Pelaburan strategik jangka panjang dalam syarikat teknologi yang berkembang pesat

PSS berusaha untuk membuat pelaburan strategik jangka panjang dalam syarikat teknologi yang berkembang pesat dan berada dalam kedudukan unik untuk mendapat keuntungan dari hubungan perniagaan yang lebih mendalam dengan PSS.

Kami mempunyai pendekatan pelaburan yang fleksibel yang memungkinkan kami membuat pelaburan dalam ekuiti dan instrumen boleh tukar yang biasanya berkisar antara kr 2,000,000 dan kr 30,000,000. Kami fokus pada infrastruktur pasar, teknologi kewangan dan syarikat teknologi perusahaan, dan ingin terlibat dalam hubungan strategis yang mungkin termasuk pengembangan produk bersama, pengaturan perizinan IP, pengaturan penyediaan perkhidmatan dan perjanjian penyertaan pasar.

PSS memberikan kelebihan daya saing kepada perniagaan yang ingin:

 • Luaskan ke perkhidmatan kewangan dengan penawaran produk baru
 • Bina penyelesaian teknologi inovatif yang dapat digunakan oleh PSS dalam skala besar
 • Terlibat dalam hubungan mendalam dan francais dengan PSS ketika perniagaan ini matang
 • Letakkan penawaran mereka kepada pelanggan kami

Kami secara aktif melabur dalam bidang berikut:

 • Perisian dan Perkhidmatan Analisis Data Besar / Lanjutan
 • Teknologi Perdagangan
 • Prasarana Pasaran
 • Teknologi Enterprise
 • Perkhidmatan Maklumat
 • Perisian dan Perkhidmatan Keselamatan
 • Teknologi Mudah Alih
 • Kewangan Khas Berdayakan Teknologi
 • Teknologi Kewangan Sosial
 • Pembayaran

Kami ingin bekerjasama dengan syarikat yang mempunyai:

 • Pengurusan yang berpengalaman dan boleh dipercayai
 • Produk yang terbukti dapat menunjukkan nilai melalui bukti konsep
 • Model perniagaan berskala dengan kedudukan pasaran yang dapat dipertahankan
 • Proposisi nilai yang menarik yang sesuai dengan pakar domain kami

Kami mengambil pendekatan jangka panjang untuk perkongsian di mana kami terlibat, memegang pelaburan kami untuk jangka masa lebih daripada lima tahun. Kami melaburkan masa dan sumber daya yang besar di syarikat portfolio kami, menyediakan pasukan pengurusan akses kepada francais, hubungan, dan rangkaian strategik PSS untuk mempercepat penciptaan nilai.